Głównej zawartości

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznmej w Węgorzewie jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie;
  • przesłać na numer fax: 87 427 28 83;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie  może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie , w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie, na którą przysługuje odwołanie.

Załączniki:
Adres URL:OpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20140514104033-wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc)wniosek o udostepnienie informacji publicznej.docwniosek o udostepnienie informacji publicznej.docPSSE Węgorzewo21 kB2014-05-14 10:402021-05-12 23:50

Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 10:01:30 | Odsłon: 4516