Głównej zawartości

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności PSSE w Węgorzewie

 mieszkańcy mogą składać w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.05 w sekretariacie PSSE – pok. 1

Interesantów w sprawie skarg, wniosków i interwencji przyjmują w

godzinach urzędowania:
 

Dyrektor:  Maroszyk Anna 

 

Epidemiologia:  Gajda Alicja

 

Higiena Komunalna:  Ryszczuk Piotr

 

Higiena Pracy:  Galiniewska Katarzyna

 

Higiena Dzieci i Młodzieży:  Ostaszewska Marta

 

Higiena Żywności:  Masiul Jolanta

 

 
  

Skargi i wnioski dotyczące Dyrektora PSSE sekretariat Dyrektora –po zarejestrowaniu ich – przesyła do rozpatrzenia Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie. Skargi i wnioski dotyczące wyżej wymienionych pracowników komórek organizacyjnych – po zarejestrowaniu – są niezwłocznie przekazywane Dyrektorowi WSSE.

 

Skargi i wnioski muszą zawierać:

1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.

 

2. Adres wnoszącego.

 

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatkowo, w poniedziałki od 15.05 do 15.30 w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor PSSE Anna Maroszyk

 


Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 09:52:30 | Odsłon: 4079