Głównej zawartości

 

Petycje

 

          Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1123). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 •  zmiany przepisów prawa, 
 •  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie.  W przypadku braku właściwości PPIS, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

Petycja powinna zawierać: 

 •  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji), 
 •  wskazanie adresata petycji, 
 •  wskazanie przedmiotu petycji, 
 •  petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot. 

 

Termin rozpatrzenia petycji:

 •  bez zbędnej zwłoki, 
 •  jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. 

 

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu. 

 

Petycje można składać: 

 • listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo; 
 • doręczyć osobiście – w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B w godzinach 7:30 – 15:05; 
 • za pośrednictwem portalu ePUAP;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

Załączniki:
Adres URL:OpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20160113122324-formularz.pdf)formularz.pdfformularz.pdfPSSE Węgorzewo181 kB2016-01-13 12:232021-05-13 00:19
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20160113122303-formularz.docx)formularz.docxformularz.docxPSSE Węgorzewo17 kB2016-01-13 12:232021-05-13 00:19

Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-06-21 11:06:20 | Odsłon: 4375