Głównej zawartości

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

A. DANE PODSTAWOWE

 1. 1.Nazwa stanowiska pracy: samodzielne stanowisko, młodszyasystent/asystent Sekcji   Higieny Komunalnej,
 2. 2.Wymiar czasu pracy: pełen etat, praca na dwie zmiany w godz. od 7.30 do 15.05 i od 13.00 do 20.35
 3. 3.Miejsce wykonywania pracy: siedziba Stacji i teren powiatu węgorzewskiego.

 

B. OPIS STANOWISKA

 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych obiektów użyteczności publicznej będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie w związku ze sprawowanym nadzorem sanitarnym nad warunkami higieniczno – sanitarnym oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej,
 • pobieranie próbek wody w kąpieliskach, na ujęciach wód powierzchniowych do celów wodociągowych;
 • nadzór sanitarny obiektów użyteczności publicznej, transportu, cmentarzy;
 • rozpatrywanie interwencji i wniosków.

 

C. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

I. Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kierunek biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, zdrowie publiczne.
 • staż pracy min. 1 rok

2. Umiejętności zawodowe:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),

3. Inne wymagania niezbędne:

 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

II. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy będzie dodatkowym atutem.

 

III. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (cv),

b) List motywacyjny,

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie,

d) Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17 B, w sekretariacie lub przesłać na adres PSSE z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko młodszy asystent/asystent Sekcji Higieny Komunalnej”, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Aplikacje, które wpłyną do PSSE po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej stacji www.gov.pl/web/psse-wegorzewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PSSE.

Jedocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Węgorzewo, 04.03.2021 r.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje, że:

 1. 1.Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17 B w Węgorzewie, tel.: 87 427 28 13
 2. 2.Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt: ul. 3 Maja 17 B w Węgorzewie, tel.: 87 427 28 13 wew. 23, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. 3.Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 2. 4.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. 5.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. 6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. 7.Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. 8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. 9.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 tj. do momentu zakończenia rekrutacji.

 

 

Skan dokumentu w załączniku poniżej.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (oferta_pracy.pdf)oferta_pracy.pdf Tomasz Pucyk534 kB2021-03-04 13:052021-03-04 13:05

Autor: Tomasz Pucyk | Utworzono: 2019-03-01 12:15:49 | Zmodyfikowano: 2021-03-04 13:09:45 | Odsłon: 2370