Głównej zawartości

 
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach, corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.
 
Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2018:
W 2018 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie nie wpłynęła żadna petycja.
.
.
.
.
 
 
 

Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2019-08-29 10:16:23 | Odsłon: 2123