Głównej zawartości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. 3 Maja 17 B, 11-600 Węgorzewo, tel.: 87 427 28 13             adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Galiniewska, kontakt: ul. 3 Maja 17 B w Węgorzewie, tel.: 87 427 28 13 wew. 23

3. Celem zbierania oraz przetwarzania danych jest wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego tj.:

1.Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników lub udziału w konkursach).

4. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

c. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Węgorzewie ( Zarządzenie nr 4/2014 PPIS w Węgorzewie z dnia 01.09.2014 w sprawie ustalenia Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgorzewie)

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek o udostepnienie danych osobowych.doc)Wniosek o udostępnienie danych osobowych  Tomasz Pucyk27 kB2018-05-25 12:212018-05-25 12:21

Autor: Tomasz Pucyk | Utworzono: 2018-05-25 12:17:28 | Zmodyfikowano: 2018-10-11 07:11:09 | Odsłon: 2074