Głównej zawartości

 

Higiena Komunalna

Zakres działania

 

Do zakresu działania  Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących:

1. higieny środowiska, a zwłaszcza:

- wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzeniem monitoringu wody, dążenie do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych wody

- wody w kąpieliskach oraz identyfikowanie zakwitów wody szkodliwych dla zdrowia

- wody w basenach

2. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej (zakładów fryzjerskich , kosmetycznych, solariów, hoteli, ustępów publicznych, obiektów wczasowo-turystycznych, obiektów kulturalnych, domów pomocy społecznej, obiektów służby zdrowia, publicznych środków transportu osobowego, cmentarzy)

 

Inne realizowane zadania:

 

1. wydawanie opinii sanitarnych dotyczących zabezpieczenia właściwych warunków sanitarno-higienicznych podczas imprez masowych

2. wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów kontaktujących się z wodą

3. wydawania decyzji na ekshumację i przewóz zwłok

4. udzielanie informacji dotyczących jakości wody przeznaczonych do spożycia, wody w basenach i kąpieliskach

5. współpraca z organami samorządowymi, inspekcją weterynaryjną i policją

6. udział w opiniowaniu projektów objętych nadzorem i uczestniczenie w odbiorze obiektów nowych i zmodernizowanych

7. rozpatrywanie wniosków i zażaleń

 


Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 09:36:41 | Odsłon: 3931