Głównej zawartości

 

Higiena Dzieci i Młodzieży

ZAKRES DZIAŁANIA

 

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy nadzór sanitarny w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych nauczania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, a w szczególności:

 

1. kontrola i nadzór przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

2. kontrola i nadzór przestrzegania przepisów dotyczących higieny procesów nauczania,

3. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

4. prowadzenie własnych bądź zleconych przez WSSE w Olsztynie lub PZH analiz i przygotowywanie opracowań w zakresie sprawowanego nadzoru nad higieną dzieci i młodzieży,

5. współpraca w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (udział w opiniowaniu projektów, odbiorach w zakładach nauczania i wychowania),

6. współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami higieny dzieci i młodzieży,

7. współpraca z samorządami i organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie organizacji i przygotowania obiektów,

8. współpraca przy wdrażaniu programów promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego,

9. prowadzenie dokumentacji z zakresu działania merytorycznego zgodnie z wymogami systemu jakości,

10. opracowywanie planów, sprawozdań ocen zgodnie z wytycznymi WSSE w Olsztynie i GUS,

11. prowadzenie postępowania administracyjno – egzekucyjnego wobec zakładów wymagających poprawy stanu sanitarno - technicznego,

12. rozpatrywanie skarg i wniosków.


Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 10:47:14 | Odsłon: 4398