Głównej zawartości


Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. 3 Maja 17 B 11 – 600 Węgorzewo

tel: 087 427 28 13 tel/fax 087 427 28 83


Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Węgorzewie, zwana dalej „Stacją” jest podmiotem leczniczym o nazwie: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie

Stacja jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa. Stacja jest jednostką nadzorową, nie posiada laboratorium. PSSE w Węgorzewie obejmuje swoim nadzorem gminy: Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Gmina Budry